Strategisk prioritet 4: Forsterke destinasjonstilkobling og tilgjengelighet

Handling 15: Oppmuntre til vedtakelse av prinsipper for universell utforming

Vedtakelse av prinsipper for universell utforming (dvs. å gjøre turistattraksjoner, overnatting og tjenester tilgjengelig for alle) vil gjøre det mulig for en bredere gruppe mennesker å nyte opplevelsen av turisme i Kildare. Dette inkluderer unge, gamle og de med ulike evner. Nye og eksisterende reiselivsbedrifter vil bli oppmuntret til å ta i bruk prinsipper for universell utforming og aldersvennlig design i utviklingen og driften av sine virksomheter.

 

Into Kildare vil samarbeide med County Kildare Access Network og Kildare County Council for å oppmuntre reiselivsbedrifter til å ta i bruk prinsipper for universell utforming.